หวยลาว สูตร A 

วิธีการคิด หวยลาว คือ หลักสิบล่าง + หลักสิบล่าง = A โดยนำ A มาเทียบหาเลขเด่นล่าง 

A = 0 เด่นสิบหน่วยล่างคือ 9 0 5 3 6
A = 2 เด่นสิบ หวยลาวสตาร์ หน่วยล่างคือ 1 2 4 8 6 
A = 4 เด่นสิบหน่วยล่างคือ 9 6 7 0 4 
A = 6 เด่นสิบหน่วยล่างคือ 5 6 1 9 4 
A = 8 เด่นสิบหน่วยล่างคือ 7 8 3 4 9 

เช่นงวด วันที่ 16 พ.ย 2546 ล่างออก 78 หลักสิบล่างคือ 7 คำนวณเลข หวยลาว ได้ตามสูตรคือ หลักสิบล่าง + หลักสิบล่าง = A ได้ 7+7 = 4 ได้ A =4 เด่นสิบหน่วยล่างคือ 96704 

สูตร B 

วิธีการคิด เว็บนี้ คือ หลักสิบล่าง + หลักหน่วย ล่าง = B แล้วเอาเลข หวยลาว ผลลัพธ์แค่ที่หลัก หน่วย เอามาเทียบเข้าสูตร B 

B=0 หรือ 5 เด่น สิบ หน่วยล่าง คือ 167409
B=2 หรือ 7 เด่น สิบ หวยฮานอย หน่วยล่าง คือ 052389 
B= 4 หรือ 9 เด่น สิบ หน่วยล่าง คือ 167209 
B= 6 หรือ 1 เด่น สิบ หน่วยล่าง คือ 483179 
B= 8 หรือ 3 เด่น สิบ หน่วยล่าง คือ 162489

หวยลาว

สูตร C  

วิธีการคิดคือ สิบล่าง + หน่วยล่าง = +6+2+3+1+1+1 ตัวอย่างการคิดเลข หวยลาว ที่จะใช้สถิติเลขล่าง  30 งวด

1. 452-13  8 + 7 = 136789 ออกทั้งสิบล่างกับหน่วยล่าง 
2. 633-26 1 + 3 = 025678 ออกทั้งสิบล่างกับหน่วยล่าง
3. 560-68  2 + 6 = 469012 ออกแค่สิบล่าง
4. 933-17  6 + 8 = 025678 ออกแค่หน่วยล่าง
5. 768-10 1 + 7 = 469012 ออกทั้งสิบล่างกับหน่วยล่าง 
6. 482-24 1 + 0 = 792345 ออกทั้งสิบล่างกับหน่วยล่าง
7. 072-71 2 + 4 = 247890 ออกแค่สิบล่าง
8. 856-94 2 + 9 = 792345 ออกทั้ง หวยลาวสตาร์ สิบล่างกับหน่วยล่าง
9. 518-80 9 + 8 = 358901 ออกทั้งสิบล่างกับหน่วยล่าง 
10. 052-12 9 + 4 = 914567 ออกแค่สิบล่าง
11. 565-86 1 + 7 = 469012 ออกแค่หน่วยล่าง
12. 955-94 8 + 6 = 025678 ไม่ออก
13. 977-45 1 + 2 = 914567 ออกทั้งสิบล่างกับหน่วยล่าง 
14. 729-87 7 + 9 = 247890 ออกทั้งสิบล่างกับหน่วยล่าง 
15. 009-66 8 + 7 = 136789 ออกทั้งสิบล่างกับหน่วยล่าง 
16. 473-43 6 + 6 = 803456 ออกทั้ง หวยฮานอย สิบล่างกับหน่วยล่าง 
17. 177-30 4 + 3 = 358901 ออกทั้งสิบล่างกับหน่วยล่าง 
18. 365-95 3 + 0 = 914567 ออกทั้งสิบล่างกับหน่วยล่าง 
19. 564-49 9 + 5 = 025678 ไม่ออก
20. 554-27 4 + 9 = 914567 ออกแค่หน่วยล่าง
21. 344-71 2 + 7 = 570123 ออกทั้งสิบล่างกับหน่วยล่าง 
22. 850-99 7 + 1 = 469012 ออกทั้งสิบล่างกับหน่วยล่าง 
23. 935-17 9 + 9 = 469012 ออกแค่สิบล่าง 
24. 890-65 1 + 7 = 469012 ออกแค่สิบล่าง
25. 434-48 6 + 5 = 792345 ออกแค่สิบล่าง 
26. 654-88 4 + 8 = 803456 ออกทั้งสิบล่างกับหน่วยล่าง 
27. 486-91 8 + 8 = 247890 ออกแค่สิบล่าง
28. 761-44 9 + 1 = 681234 ออกทั้ง หวยลาวสตาร์ สิบล่างกับหน่วยล่าง 
29. 948-41 4 + 4 = 469012 ออกทั้งสิบล่างกับหน่วยล่าง 
30. 335-92 4 + 1 = 136789 ออกแค่สิบล่าง

สุดท้ายนี้สูตรทั้งสามสูตร หวยลาว นี้อาจจะพอมีประโยชน์กับหลาย ๆ คนที่ผ่านมาคนที่จะวิเคราะห์หวยให้เก่ง และแม่นต้องรู้จักฝึกคิดคำนวณให้มาก ๆ หรือสังเกต และประยุกตัวเลขบ่อย ๆ เอาสูตร เอกับบี และสูตร c มาเทียบกันจะได้เลขเด่นล่างมา 1-2 ตัวทุกงวด จะเห็นได้ว่าจะมีงวดที่ออกทั้ง 2 ตัวเลข หรือ 1 ตัวเลข ที่เราคำนวณ และบางงวดนั้นก็ไม่ออกเลย